Периодът 14-17 септември - ключов за сектора на машините и технологиите в металообработката