„Пенков, Марков и партньори“: Трябват визия, иновативно мислене и творчески подход за възстановяване на икономиката от последствията на пандемията