Печалбата на УниКредит се увеличава над два пъти за второто тримесечие