Paysafe, “Център за компютърни иновативни системи” към УНСС и СИБАНК – с найуспешни ИТ мениджъри през 2018 г.