Павел Димов: Трето поколение в мебелната индустрия съм, още дядо ми ме учеше да разработвам бизнес планове