Първият дигитализиран флот вече е в България – показаха го на TRUCK EXPO 2022 в Пловдив