Първи стъпки в проект DME за улесняване на заетостта