Първата серийна партида МОКС-гориво бе заредена в реактор БН-800 на Белоярската АЕЦ