Първата годишнина на GDPR: Година на напредък в защитата на неприкосновеността на личния живот