Първата Международна Конференция на IFA у нас – запознайте се с организаторите