Първата “Академия за Бизнес Услуги” в страната стартира с пилотен курс в партньорство с Община Бургас