Първа регионална конференция за иновации в гео-пространствените технологии за устойчива и безопасна околна среда