Първа глоба по Общия регламент за защита на личните данни