Партньорството на НИК и Kverneland ще повиши ефективността на земеделието в страната ни