Партньорството на EБВР с V+O Communication повиши интереса към програмата „Подкрепа за малкия бизнес“