Paragona откри нов кампус за професионално обучение на лекари от ЕС