ПУ „Паисий Хилендарски“ организира семинар съвместно с Университета във Флоренция