PROCTER & GAMBLE ЦЕЛЯТ ДА НАПРАВЯТ ПРОИЗВОДСТВОТО СИ ВЪГЛЕРОДНО НЕУТРАЛНО ЧРЕЗ ЕСТЕСТВЕНИ КЛИМАТИЧНИ РЕШЕНИЯ