ПРИКЛЮЧИ ПЪРВАТА ЕКСПЕДИЦИЯ НА МОРСКИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОЕКТ „ЧЕРНО МОРЕ“