ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН КРЕДИТ ПОДПОМАГА ЗЕМЕДЕЛЦИ НА БАЗА ПЛАЩАНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ