PPS Manufacturing става член на Американската търговска камара в България