ПОЗИЦИЯ На Управителния съвет на Българска минно-геоложка камара