ПОЗИЦИЯ НА МЕТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАТИИ, СПОМЕНАВАЩИ КОМПАНИЯТА