ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА SHELL В БЪЛГАРИЯ ИЗПОЛЗВАТ 100% ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ