ПЛЕВЕНСКАТА КОМПАНИЯ „КНМ ТЕКСТИЛ“ ООД С НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ФИНАНСИРАНИ ПО ИНИЦИАТИВАТА JESSICA