P&G обявява прогрес в постигане на целите си за природна и социална отговорност за 2020 година в доклада си за устойчиво развитие