ПЪРВИЯТ ДЕН НА ТЪРГОВЦИТЕ В еMAG В БЪЛГАРИЯ: ПРЕВРЪЩАМЕ ТРУДНОСТИТЕ ВЪВ ВЪЗМОЖНОСТИ