Отворен е приемът за програмата за UX и UI дизайн на Телерик Академия