Отварят през май схема BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“