Оценката за образованието и необходимостта от кадри