„Отлично качество на обществените поръчки“: Европейската комисия субсидира новаторска програма за централни обществени поръчки