Отлагане на търговски изложения от календара за 2020 г.