Откриване на Център за обмен на информация по проект „CONNECTION”