От днес Алтерко е най-новата компания на българската фондова борса