От Плевен до Китай и обратно – дълъг ли е пътят в осъществяването на една мечта и какви са препятствията, съпътстващи го, предстои да разберем от Невен Дилков, лектор в конференцията „Анатомия на бизнеса”