Освободените служители от засегнатите от ковид кризата сектори е нужно да надградят уменията си, за да не останат трайно без работа