Остава един ден за регистрация в дискусия за стимулиране на бизнес печалбите