Остър спад в индекса на потребителското доверие в световен мащаб