Още един лектор с международен опит става част от първата магистърска програма по ERP