Още един лектор от бизнеса се присъединява към магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP решения“