Оптималният модел на работа е хибрид между работа от вкъщи и от офиса според проучване на Adecco Group