Оптимална свежест и максимално дълъг срок на годност