Опаковките от РЕТ са за храни и напитки: не съдържат вредното ВРА