Онлайн платформа предлага безплатно обучение за жени предприемачи и жени бизнес ангели