Ондрей Локвенц е новият управител на ПРОФИ КРЕДИТ България