Огнян Траянов и Марина Стефанова ще представят теми за иновативни бизнес практики по време на конференцията “CSR за по-успешен бизнес”