Официално беше открито второто дружество на BNI в България