Официално бе открито четвъртото дружество на BNI България