Офертата на MAG в процедурата по отдаване на концесия на летище София е с най-висока по размер капиталова инвестиция