Очаква се нарушенията във веригата за доставки да намалеят през втората половина на 2022 г.